Преписвач.ком


Интерактивни медоти в обучението по немски език

 • Дисциплина: Немски език
 • Вид: Дипломна работа - Департамент за повишаване квалификацията на учителите
 • Тема: Интерактивни медоти в обучението по немски език
 • Специалност: ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
 • Учебно заведение: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 • Оценка:6
 • Резюме:КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА

Граматика

 • Дисциплина: Английски език
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Граматика
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: МГ "Баба Тонка" - Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:

“За буквите” от Черноризец Храбър

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: “За буквите” от Черноризец Храбър
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Личност-Личността на Черноризец Храбър, един от блестящите представители на старобългарската литература от така наречения Златен век, е обект на множество хипотези. Спори се дали Храбър е истинското име или е псевдоним. Правени са опити за идентифициране с известни исторически личности

Картината на въображаемата смърт “На прощаване”-Христо Ботев

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: Картината на въображаемата смърт “На прощаване”-Христо Ботев
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Картината на въображаемата смърт педставя началото на борбата