Преписвач.ком


Вродени аномалии на половите органи като причина за безплодие при женските животни

20.06.2010 | Медицина | teodor
 • Дисциплина: Ветеринарна медицина
 • Вид: Реферат
 • Тема: Вродени аномалии на половите органи като причина за безплодие при женските животни
 • Специалност: Медицина
 • Учебно заведение: Ветеринарномедицински факултет към Тракийски университет – гр. Стара Загора
 • Оценка:6
 • Резюме:Към вроденото безплодие спадат различни форми на безплодието, които се дължат на смущения, появили се в самия процес на оплождането на яйцеклетката и през ембриофеталното развитие в зависимост от условията и влиянието на непосредствената им среда в гениталиите, но също и на генетичните фактори в този именно период на онтогенезата.

Шап- превенция и контрол

20.06.2010 | Медицина | teodor
 • Дисциплина: Ветеринарна медицина
 • Вид: Реферат
 • Тема: Шап- превенция и контрол
 • Специалност: Медицина
 • Учебно заведение: Ветеринарномедицински факултет към Тракийски университет – гр. Стара Загора
 • Оценка:5
 • Резюме:В България за превенция от шап се извършват програми за надзор на заболяването по чифтокопитните животни.Програмата включва мероприятния за надзор върху проникването и разпространението на вируса на шапа в страната.Програмата съдържа общи и специфични мерки.Програмата се изпълнява от Националната ветеринарномедицинска служба с помоща на Националното управление по горите,Национално ловно-рибарско сдружение “СЛПС” и лицензираните ветеринарни лекари.

Английски език

 • Дисциплина: Английски език
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Английски език
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:FUTURO SIMPLE

Английски език

 • Дисциплина: Английски език
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Английски език
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Present continuous

Английски език

 • Дисциплина: Английски език
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Английски език
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Past Continuous