Преписвач.ком


РАВНОВЕСИЕ НА ТРИСТАВНА СИСТЕМА

02.06.2010 | Механика | teodor
 • Дисциплина: Механика
 • Вид: курсова работа
 • Тема: РАВНОВЕСИЕ НА ТРИСТАВНА СИСТЕМА
 • Специалност: Машинно инженерство
 • Учебно заведение: Техническия Университет – филиал Пловдив
 • Оценка:6
 • Резюме:Задача

Транспортиране, складиране и опаковане на отпадъци

02.06.2010 | Механика | teodor
 • Дисциплина: Механика
 • Вид: курсова работа
 • Тема: Транспортиране, складиране и опаковане на отпадъци
 • Специалност: Приложна механика
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:5
 • Резюме:Всяка година, всеки ден, дори всяка секунда се отделят отпадъци. Една част от тях се натрупват, друга- се преработват. Част от натрупаните с течение на времето се разграждат и престават да бъдат отпадъци.

Пищови по Механика

02.06.2010 | Механика | teodor
 • Дисциплина: Механика
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Пищови по Механика
 • Специалност: Приложна механика
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Опъване и опън,натиск.Напрежение,нулева линия,напрегнато състояние.

Материалознание

 • Дисциплина: Механика
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Материалознание
 • Специалност: Механика
 • Учебно заведение: РУ А.Кънчев
 • Оценка:6
 • Резюме:теория

Механика

 • Дисциплина: Механика
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Механика
 • Специалност: Механика
 • Учебно заведение: РУ А.Кънчев
 • Оценка:6
 • Резюме:Теория