Преписвач.ком


Уилям Шекспир

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Уилям Шекспир
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Роден е на 23 април 1564г. в гр. Страдфорд на Ейвън. Като дете живее в графството Уорквийр. Баща му е бил заможен и предприемчив човек и се е занимавал с търговия и земеделие. Майка му се казва Мери Арден – дъщеря на заможен земевалделец. Семейството му бързо се замогва и през 1958г. баща му става кмет. От средата на 70-те години по неизвестни причини семейството напълно обеднява.

Крадецът на праскови

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: Крадецът на праскови
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПМГ "Баба Тонка"
 • Оценка:5
 • Резюме:Емилиян Станев е запленен и вдъхновен от природата писател,който в творчеството си поставя общочовешки проблеми-за

Немили-недраги

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: Немили-недраги
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПМГ "Баба Тонка"
 • Оценка:6
 • Резюме:- Иван Минчов Вазов е класически български писател , наричан често “ патриарх на българската литература “ Творчеството му е отражение на две исторически епохи – Възраждането и Следосвобожденска България .

Разни хора ,разни идеали“ от Алеко Константинов-сатирично изобличение на човешки и обществени недъзи

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: Разни хора ,разни идеали“ от Алеко Константинов-сатирично изобличение на човешки и обществени недъзи
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПМГ "Баба Тонка"
 • Оценка:6
 • Резюме:Цикълът“Разни хора,разни идеали“ се състои от четири фейлетона и разкрива т обществения и нравствения живот на българина.

Илиада

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: Илиада
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПМГ "Баба Тонка"
 • Оценка:6
 • Резюме:Щитът на Ахил е художествена картина на живота в древна Елада.Омир отрежда на неговото описание значително място в поемата „Илиада“ ,за да изобрази бита и душевността на древните елини.Чрез щита на Ахил,автора показва любовта си към родината Елада като красива,вълниваща и неповторима…