Преписвач.ком


1. Волт – амперна характеристика на идеализирания и реалния диод при право и обратно включване. Диференциално и статично съпротивление. Еквивалентна схема.

02.06.2010 | Механика | teodor
 • Дисциплина: Механика
 • Вид: учебни материали
 • Тема: 1. Волт – амперна характеристика на идеализирания и реалния диод при право и обратно включване. Диференциално и статично съпротивление. Еквивалентна схема.
 • Специалност: Механика и енергетика
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:5
 • Резюме:Ток на рекомбинация – при насрещното преминаване на електроните и дупките през спиращия слой на прехода при включване в права посока част от тях се срещат и рекомбинират.

1. Физически параметри на транзистора и зависимостта им от режима на работа и температурата. Еквивалентна схема за малки променливи сигнали.

02.06.2010 | Механика | teodor
 • Дисциплина: Механика
 • Вид: учебни материали
 • Тема: 1. Физически параметри на транзистора и зависимостта им от режима на работа и температурата. Еквивалентна схема за малки променливи сигнали.
 • Специалност: Механика и енергетика
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Физически параметри са пряко свързани с физическите процеси в транзистора. Те се извеждат, като се изхожда от функционирането на транзистора, и представят връзката между……

1. MOS – транзистори – устройство, принцип на действие, видове, статични характеристики и параметри, еквивалентна схема. Мощни MOSFET, IGBT – транзистори.

02.06.2010 | Механика | teodor
 • Дисциплина: Механика
 • Вид: курсова работа
 • Тема: 1. MOS – транзистори – устройство, принцип на действие, видове, статични характеристики и параметри, еквивалентна схема. Мощни MOSFET, IGBT – транзистори.
 • Специалност: Механика и енергетика
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Принципната структура на MOS – транзистора е следната – в полупроводников монокристал с относително високо съпротивление са създадени чрез дифузия две силно легирани области с противоположен тип проводимост.

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

02.06.2010 | Механика | teodor
 • Дисциплина: Механика
 • Вид: курсова работа
 • Тема: ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ
 • Специалност: Механика и енергетика
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Енергийните и екологични проблеми в световен мащаб доведоха до бързото развитие на термопомпените инсталации и широкото им приложение в бита и промишлеността.

Пищови по Механика

02.06.2010 | Механика | teodor
 • Дисциплина: Механика
 • Вид: курсова работа
 • Тема: Пищови по Механика
 • Специалност: Механика и енергетика
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Предмет на динамиката