Преписвач.ком


ОБРАЗИТЕ НА ГЕРОЯ БАЙ ГАНЬО

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: ОБРАЗИТЕ НА ГЕРОЯ БАЙ ГАНЬО
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Казано е

„До Чикаго и назад” Алеко Констанинов

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: „До Чикаго и назад” Алеко Констанинов
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:5
 • Резюме:1. Епохата, в която е написано произведението – 1894 г., време, в което българската държава тръгва по самостоятелен път на развитие. Интелектуалци и общественици /а и други под същия предлог/ пътуват в чужбина с цел да опознаят чуждото и да намерят най-подходящия модел за развитие на родното. Алеко Константинов, като интелигентен човек, с голяма култура, духовност и нравственост, имал истински интерес към Европа и Новия свят, затова, подпомогнат от приятелите си, посещава Париж, Прага и Чикаго.

ДИАЛОГЪТ МИНАЛО – НАСТОЯЩЕ – БЪДЕЩЕ В “ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА”

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: ДИАЛОГЪТ МИНАЛО – НАСТОЯЩЕ – БЪДЕЩЕ В “ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА”
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Във времето, в което Паисий Хилендарски пише “История славянобългарска”,българският народ има своето минало,но знае твърде малко за него.Представата,че знанието е първата стъпка за изграждане на националното самочувствие,е същинският стимул,накарал атонския монах да доведе до успешен край делото на своя живот.Призивът “Българино,знай своя род и език”! потвърждава подобно твърдение.Но,за да знаят и да узнаят онова,към което ги призовава Паисий,неговите сънародници ще трябва да прочетат или да чуят историята.

Септември

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Септември
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Имената на Хр. Смирненски и Гео Милев ще бъдат завинаги свързани с бурята на революцията.Смирненски още на времето е наречен „слънчевото дете”на нашата поезия.Той е интересен модернист,използвайки старата форма я изпълва с ново съдържание.Борави с символите на огъня,пламъка и града.Използва за сцена градските улици,описва социалното неравенство с чувство на гняв,въвежда образа на тълпата като групов портрет.Общото между Смирненски и Гео Милев е,че и двамата имат творби написани по конкретен повод.

Родът, личността и историята в романа на Димитър Талев „ Железният светилник”

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: Родът, личността и историята в романа на Димитър Талев „ Железният светилник”
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Тетралогията на Димитър Талев, включваща романите „Железният светилник”, „Преспанските камбани” , „Илинден” и „ Гласовете ви чувам”, до голяма степен оправдава очакванията, отправени към един романов епос. Четирите произведения на Талев успяват да обхванат едновременно тясното, затворено битие на рода, личното биографично време на индивида и „голямото историческо време на формиращото се национално съзнание”. Романистиката на Талев сближава писателя с Цазовия усет за историческо битие на народа и с Йовковия романтичен подход към непреходните ценности. В своите произведения Талев отправя един проникновен реалистичен поглед към битието, съдбата и ценностната система на българина. Интерпретирайки проблема за историческата зависимост между личността и родовата участ, писателят съхранява възрожденския начин на мислене и светоусещане и затова основателно е наричан от своите съвременници „последният възрожденец” ( Емилиян Станев) .