Преписвач.ком


БУНТЪТ В ПОЕМАТА “СЕПТЕМВРИ”-МИТ И ИСТОРИЯ

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: БУНТЪТ В ПОЕМАТА “СЕПТЕМВРИ”-МИТ И ИСТОРИЯ
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:БУНТЪТ-Бунтът е опълчване срещу съществуващите норми,екзистенциална позиция на човека в света на зло,хаос и отчуждение,разрушителна стихия,апокалипсис и ново сътворение в името на доброто,красотата и идеала.

Софокъл

 • Дисциплина: Философия
 • Вид: курсова работа
 • Тема: Софокъл
 • Специалност: Философия
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Съдържание

“По жицата” – разказ за страданието и милосърдието

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: ЛИС
 • Тема: “По жицата” – разказ за страданието и милосърдието
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Йордан Йовков е български писател, чиито творби описват душевната същност на хората.В “По жицата” той разказва за едно семейство и за подкрепата, която един непознат селянин му оказва.Така Йовков описва необходимостта от надежда, вяра, състрадание и милосърдие в миг, когато всичко изглежда безнадеждно.