Преписвач.ком


“За буквите” от Черноризец Храбър

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: “За буквите” от Черноризец Храбър
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Личност-Личността на Черноризец Храбър, един от блестящите представители на старобългарската литература от така наречения Златен век, е обект на множество хипотези. Спори се дали Храбър е истинското име или е псевдоним. Правени са опити за идентифициране с известни исторически личности

Картината на въображаемата смърт “На прощаване”-Христо Ботев

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: Картината на въображаемата смърт “На прощаване”-Христо Ботев
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Картината на въображаемата смърт педставя началото на борбата

Образът на Рада

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: Образът на Рада
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Рада е учителка на девойките от първи клас. Тя е израстнала в тежка и мъртвешка атмосфера под строг надзор от останалите монахини. В последните дни Рада беше улисана в училището, защото наближаваше годишният изпит. Денят вече настана и училището се напълни с много хора, дошли да погледат младите ученички, които за последен път в годината преговаряха уроците си.

Гергана

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: Гергана
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:5
 • Резюме:Петко Рачов Славейков е най представителната и най разностранната фигура сред българските поети и книжовници от предосвобожденски десетилетия. Той е сред онези възрожденжи които стоят най близко до големите фигури на европейският ренесанс. Неговото творчество показва най високите постижения до които може да достигне по онова време един самоук талант.

„Тютюн” – главни и второстепенни герои

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: „Тютюн” – главни и второстепенни герои
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Основните художествени цели на Димитър Димов са многостранни и осъществени чрез множество разнородни по своя произход, положение в обществото и идейна ориентация герои.