Преписвач.ком


Звезди от главната последователност

 • Дисциплина: астрономия
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Звезди от главната последователност
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: П У “Паисий Хилендарски”
 • Оценка:6
 • Резюме:Във Вселената има много десетки милиарди звезди. Разбира се, не всички се виждат – повечето са твърде далеч и достатъчно слаби. А от тези, които се виждат, малка част са изучени сравнително добре.

Източници на енергия

 • Дисциплина: астрономия
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Източници на енергия
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: П У “Паисий Хилендарски”
 • Оценка:6
 • Резюме:В началото на 20-те години от 20-ти век много учени, които отдавна се занимават с проблема за източници на звездна енергия, между които са английският физик и астроном Дж. Джинс, американският астроном Х. Ръсел, английският астрофизик А. Едингтън.

Раждане на звезда

 • Дисциплина: астрономия
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Раждане на звезда
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: П У “Паисий Хилендарски”
 • Оценка:6
 • Резюме:Образуването на една звезда започва с постепенното гравитационно свиване и уплътняване на междузвездно вещество. В резултат от свиването налягането и температурата се повишават.

Слънчева система

 • Дисциплина: астрономия
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Слънчева система
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: П У “Паисий Хилендарски”
 • Оценка:6
 • Резюме:Слънцето

Смърт на звездите

 • Дисциплина: астрономия
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Смърт на звездите
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: П У “Паисий Хилендарски”
 • Оценка:6
 • Резюме:И все пак звездите не са вечни. Те се раждат, живеят и умират, както това става с всички живи същества. Само, че тяхната смърт съвсем не прилича на смъртта на тези същества. Тя не е така печална, а – което е и най-важно – много силно поразява въображението на живите същества, нарeчени с латинското име Homo Sapiens, т.е. човек (разумен, мислещ).