Преписвач.ком


Управленска информационна система на „Енергийна компания Марица Изток ІІІ” АД

 • Дисциплина: Управленски информационни системи / УИС
 • Вид: Курсова работа
 • Тема: Управленска информационна система на „Енергийна компания Марица Изток ІІІ” АД
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Изграждане на ERP система и нова ИТ инфраструктура на “Енергийна компания Марица Изток III” АД. Компанията работи с Q4 на Engica Systems и Microsoft Axapta от началото на май 2005. Интеграцията между двете системи е извършена за по-малко от пет месеца. Изцяло подновена с решения на HP, ИТ инфраструктурата освен че предоставя необходимата среда за функциониране на ERP решението, свежда до минимум разходите по поддръжката й. „Енергийна компания Марица Изток III” АД е смесено дружество.

Управленски информационни системи – Упражнения

 • Дисциплина: Управленски информационни системи / УИС
 • Вид: Упражнения
 • Тема: Управленски информационни системи – Упражнения
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Упражнения по дисциплината “Управленски информационни системи“ / УИС

Управленски информационни системи – Лекции

 • Дисциплина: Управленски информационни системи
 • Вид: Лекции
 • Тема: Управленски информационни системи – Лекции
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Лекции по дисциплината „Управленски информационни системи“ / УИС

Иновации в Ноосферата

06.01.2010 | Икономика | admin
 • Дисциплина: Управление на иновациите и инвестициите / УИИ
 • Вид: Курсова работа
 • Тема: Иновации в Ноосферата
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Биосферата е активната обвивка на земята, която включва всички живи организми и неживата природа, в която се намират. Неживата природа има химичен и физичен характер. През миналия век руския учен Вернатски създава термина “ноосфера” означаващ сфера на разума и включва всичко създадено от човека плюс биосферата.

Управление на иновациите и инвестициите – Учебник

06.01.2010 | Икономика | admin
 • Дисциплина: Управление на иновациите и инвестициите / УИИ
 • Вид: Учебник
 • Тема: Управление на иновациите и инвестициите – Учебник
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Учебник по дисциплината „Управление на иновациите и инвестициите“ / УИИ