Преписвач.ком


Пищови

08.01.2010 | | teodor
 • Дисциплина:
 • Вид:
 • Тема: Пищови
 • Специалност:
 • Учебно заведение:
 • Оценка:
 • Резюме:Пищови

Бланка Журнал

08.01.2010 | | teodor
 • Дисциплина:
 • Вид:
 • Тема: Бланка Журнал
 • Специалност:
 • Учебно заведение:
 • Оценка:
 • Резюме:Бланка Журнал

Бланка Главна книга

08.01.2010 | | teodor
 • Дисциплина:
 • Вид:
 • Тема: Бланка Главна книга
 • Специалност:
 • Учебно заведение:
 • Оценка:
 • Резюме:Бланка Главна книга

Административно Право – Лекции

07.01.2010 | Право | teodor
 • Дисциплина: Административно Право
 • Вид: Лекции
 • Тема: Административно Право – Лекции
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Д-вата е сложен комплекс от пространство, отношения и регулация. Има различни възгледи и теории, а оттам и различни дефиниции за д-вата.

Девиантно поведение и контрол

 • Дисциплина: Социология
 • Вид: Курсова работа
 • Тема: Девиантно поведение и контрол
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:В съвременни условия едва ли може да съществува общество, в което всички негови членове могат да се държат според общите нормативни изисквания. Когато човек наруши нормите, правилата на поведение или закона, то неговото поведение, в зависимост от характера на престъплението се нарича девиантно, криминално, углавно и т.н.