Преписвач.ком


Азбучна молитва

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: Азбучна молитва
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:“Азбучна молитва” на пръв поглед представлява една загадка за съвременния читател,защото жанрът към който принадлежи не е характерен за днешната литература, а същото можем да кажем и за нейната структура,както и за посланието,в което се крият загадачни образи. За да разберен скрития смисъл на творбата можем да постъпим по два начина.

Личността на Паисий Хилендарски според “Предисловието” и “Послесловието” на “История славянобългарска”

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: Личността на Паисий Хилендарски според “Предисловието” и “Послесловието” на “История славянобългарска”
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:От древността до днес са останали много малко литературни творби отразяващи историята на различните народи и само една свързана с българската. Това е “История славянобългарска”, написана от всеизвестния Паисий Хилендарски. Един философ, историк и писател, съзряващ истината през мрачното робство и копнеещ за нея.

ПЕЙО К. ЯВОРОВ – АНАЛИЗИ

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Доклад
 • Тема: ПЕЙО К. ЯВОРОВ – АНАЛИЗИ
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Пейо Крачолов Яворов (псевдоним на Пейо Тотев Крачолов) се ражда на 1 януари 1878 година в Чирпан. Баща му е занаятчия, а майка му — неука домакиня.

„ Заточеници „ – Яворов

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: „ Заточеници „ – Яворов
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Гениалният Яворов е един от модернистите в българската литература от началото на xx век, който свързва своето име с европеизирането на поетиката на лирическия текст. Критиката определя, че след Яворов не може да се пише повърхностно, защото създава клласически поетически текстове….

ПРОБЛЕМА ЗА ТВОРЕЦА В „CIS MOLL“ НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

 • Дисциплина: Литература
 • Вид: Съчинение
 • Тема: ПРОБЛЕМА ЗА ТВОРЕЦА В „CIS MOLL“ НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:5
 • Резюме:Пенчо Славейков е поет, критик, есеист, публицист, съзерцател и борец – една изключителна личност, дала мощен тласък за развитието на нашата художествена литература и култура. Това обуславя и жанрово-стиловото, тематично и психологическо богатство в поетическите текстове на този писател, чиито особености ярко се открояват и в “Ciss mol”.