Преписвач.ком


Ще останат ли медиите „Четвъртата власт“?

 • Дисциплина: Журналистика
 • Вид: Доклад
 • Тема: Ще останат ли медиите „Четвъртата власт“?
 • Специалност: Журналистика
 • Учебно заведение: СУ "Св. Климент Охридски"
 • Оценка:6
 • Резюме:“ Кое ще е основното във вазимоотношенията между пост информационното общество и дигиталните индивидуализирани средства за масова комуникация? Ще останат ли медиите „четвъртата власт”?”

Масова комуникация

 • Дисциплина: Журналистика
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Масова комуникация
 • Специалност: Висше
 • Учебно заведение: Югозападен университет "Неофит Рилски"
 • Оценка:6
 • Резюме:теория

Реторика

 • Дисциплина: Журналистика
 • Вид: Учебни материали
 • Тема: Реторика
 • Специалност: Журналистика / Педагогика
 • Учебно заведение: Софийски университет "Св. Климент Охридски
 • Оценка:6
 • Резюме:Всяка наука има свой предмат и кръг от факти, процеси,свойства,отношение и закономерности в природата,обществото,мисленето което се изследва.