Преписвач.ком


Общи методи на социалната работа – социално интервю, социална консултация, посредничество

 • Дисциплина: Социология
 • Вид: курсова работа
 • Тема: Общи методи на социалната работа – социално интервю, социална консултация, посредничество
 • Специалност: Стопанско управление / СУ / Маркетинг
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Методологията е учение за основните принципи на научния метод за познаване на света. Методът е съвкупност от определени принципи и норми, от които следва да се извършват социалните изследвания.

Социология

 • Дисциплина: Социология
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Социология
 • Специалност: Стопанско управление / СУ / Маркетинг
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Понятието социология, възникване на науката и особености в нейното развитие.

Девиантно поведение и контрол

 • Дисциплина: Социология
 • Вид: Курсова работа
 • Тема: Девиантно поведение и контрол
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:В съвременни условия едва ли може да съществува общество, в което всички негови членове могат да се държат според общите нормативни изисквания. Когато човек наруши нормите, правилата на поведение или закона, то неговото поведение, в зависимост от характера на престъплението се нарича девиантно, криминално, углавно и т.н.