Преписвач.ком


Опис на документи

 • Дисциплина: Счетоводство
 • Вид: Лекции / Упражнения
 • Тема: Опис на документи
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: Икономически университет - Варна
 • Оценка:6
 • Резюме:Опис на документи по Счетоводство

Изпитни теми

 • Дисциплина: Счетоводство
 • Вид: Лекции / Упражнения
 • Тема: Изпитни теми
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: Филиал на РУ "Ангел Кънчев" - Силистра
 • Оценка:6
 • Резюме:Изпитни теми по Счетоводство

Собствен капитал

 • Дисциплина: Счетоводство
 • Вид: Курсова работа
 • Тема: Собствен капитал
 • Специалност: Финанси
 • Учебно заведение: Стопанска академия "Д. А.Ценов"
 • Оценка:6
 • Резюме:Основен капитал, резервен капитал, отчитане на финансивите резултати ( загуба от мин. год. ; неразпределена печалба от мин. год., печалба и загуба от текущата година )

Отчитане на разходите за дейността. Отчитане на извънредните разходи

 • Дисциплина: Счетоводство
 • Вид: Курсова работа
 • Тема: Отчитане на разходите за дейността. Отчитане на извънредните разходи
 • Специалност: Финанси / Стопанско управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: Стопанска академия "Д. А.Ценов"
 • Оценка:6
 • Резюме:Обща характеристика.Счетоводни сметки.Счетоводно отчитане на стопанските операции.

Усъвършенстване на събирането на фирмените вземания

 • Дисциплина: Счетоводство
 • Вид: Курсова работа
 • Тема: Усъвършенстване на събирането на фирмените вземания
 • Специалност: Финанси / Стопанско управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: Стопанска академия "Д. А.Ценов"
 • Оценка:6
 • Резюме:Събирането на вземанията за изпратена, но неизплатена продукция тогава, когато разплащанията се осъществяват чрез чекове или други платежни документи, е важен елемент на управлението на парите.