Преписвач.ком


Психология

 • Дисциплина: психология
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Психология
 • Специалност: психология
 • Учебно заведение: РУ А.Кънчев
 • Оценка:6
 • Резюме:теория

когнитивна псохология

 • Дисциплина: психология
 • Вид: учебни материали
 • Тема: когнитивна псохология
 • Специалност: психология
 • Учебно заведение: П У “Паисий Хилендарски”
 • Оценка:6
 • Резюме:теория

Агресия и агресивно поведение

 • Дисциплина: Психология
 • Вид: Учебни материали
 • Тема: Агресия и агресивно поведение
 • Специалност: Психология и Логика
 • Учебно заведение: Бургаски свободен университет
 • Оценка:6
 • Резюме:Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми – и за ценността на човешкия живот. Какво обаче е агресия?

Човешката склонност към агресия

 • Дисциплина: Психология
 • Вид: Учебни материали
 • Тема: Човешката склонност към агресия
 • Специалност: Психология и Логика
 • Учебно заведение: Бургаски свободен университет
 • Оценка:6
 • Резюме:Всички теории, които внушават, че човешката склонност към насилие отразява животинския ни произход са неубедителни. Например, животните проявяват агресия само, когато са гладни, защитават територията си или се съревновават за секс.

Основни характеристики на екологичната философия

 • Дисциплина: Философия
 • Вид: Лекции / Учебник
 • Тема: Основни характеристики на екологичната философия
 • Специалност: Филология
 • Учебно заведение: Международно висше бизнес училище
 • Оценка:6
 • Резюме:Как можем да разглеждаме философията като културна екология? Ако наричаме философията наука за осмисляне на процесите на взаимодействие между човешкото общество и околната среда, наука за най-общите закони на движение на социума и природата, то трябва да признаем, че предметът на изследване на философията твърде много съвпада с този на екологията.