Преписвач.ком


Прокурор

07.06.2010 | Право | teodor
 • Дисциплина: Право
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Прокурор
 • Специалност: Право
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Прокуратурата като правомощия има няколко правомощия. Съгласно чл. 127 от Конституцията прокуратурата след за спазване на законността като

Правни отношения

07.06.2010 | Право | teodor
 • Дисциплина: Право
 • Вид: курсова работа
 • Тема: Правни отношения
 • Специалност: Право
 • Учебно заведение: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
 • Оценка:6
 • Резюме:Проблемите, свързани с категорията “отношение” имат фундаментално значение за

Основи на Правото

07.06.2010 | Право | teodor
 • Дисциплина: Право
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Основи на Правото
 • Специалност: Право
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:теми

Криминология

07.06.2010 | Право | teodor
 • Дисциплина: Право
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Криминология
 • Специалност: Право
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Tеми по Криминология

Допускана, събиране, проверка и оценка на доказателствения материал

07.06.2010 | Право | teodor
 • Дисциплина: Право
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Допускана, събиране, проверка и оценка на доказателствения материал
 • Специалност: Право
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Допускане на доказателствения материал