Преписвач.ком


Политическа демокрация

  • Дисциплина: Политология
  • Вид: курсова работа
  • Тема: Политическа демокрация
  • Специалност: Стопанско управление
  • Учебно заведение: Русенски университет "Ангел Кънчев"
  • Оценка:6
  • Резюме:Първият принцип на демокрацията е разделяне на обществото на частна и публична сфери, на гражданско общество и на публична общност. Обособяването на двете сфери има смисъл и е реално, когато се гарантира свободата на гражданското общество, когато в неговите рамки свободно се структурират отношенията между индивидите и техните общности. В този смисъл демокрацията предполага свободно от държавна намеса гражданско общество.