Преписвач.ком


Педагогиката

 • Дисциплина: Педагогика
 • Вид: Лекции
 • Тема: Педагогиката
 • Специалност: Педагогика
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:I. Предмет на Педагогиката – процесът на възпитание и обучение на човешката личност. „пайс” (дете) + „егейн” (водя) -> човек, който води някого по пътя на познанието.

МАТЕРИАЛИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АУДИО ВИЗУАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО”

 • Дисциплина: Педагогика
 • Вид: Лекции
 • Тема: МАТЕРИАЛИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АУДИО ВИЗУАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО”
 • Специалност: Педагогика
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:А. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО “ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПОДПОМАГАЩИ ОБУЧЕНИЕТО“

Педагогика

 • Дисциплина: Педагогика
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Педагогика
 • Специалност: Педагогика
 • Учебно заведение: РУ А.Кънчев
 • Оценка:6
 • Резюме:теория