Преписвач.ком


Кофражни работи – демонстрация

08.06.2010 | Механика | teodor
 • Дисциплина: УАСГ
 • Вид: курсова работа
 • Тема: Кофражни работи – демонстрация
 • Специалност: Технология и механизация на строителството
 • Учебно заведение: Техническия Университет – филиал Пловдив
 • Оценка:6
 • Резюме:Кофражни работи

ТЕРМОДИНАМИКА НА ПРОЦЕСА НА ДИСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛНИТЕ КАРБОНАТИ.

07.06.2010 | Механика | teodor
 • Дисциплина: Металургия
 • Вид: учебни материали
 • Тема: ТЕРМОДИНАМИКА НА ПРОЦЕСА НА ДИСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛНИТЕ КАРБОНАТИ.
 • Специалност: Механика
 • Учебно заведение: Технически Университет – СОФИЯ
 • Оценка:6
 • Резюме:Равновесното парциално налягане на СО2(МеСО3) в реакцията на образуване или дисоциация на карбонатите се нарича дисоциационно налягане.

Преработка и утилизация на отпадъците в цветната металургия

07.06.2010 | Механика | teodor
 • Дисциплина: Металургия
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Преработка и утилизация на отпадъците в цветната металургия
 • Специалност: Механика
 • Учебно заведение: Минно – Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”
 • Оценка:6
 • Резюме:1. Междинни металургични продукти

Помагало по учебна практика по технология на металите

07.06.2010 | Механика | teodor
 • Дисциплина: Металургия
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Помагало по учебна практика по технология на металите
 • Специалност: Механика
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Технология на леярската форма