Преписвач.ком


ABC XYZ Анализ

10.01.2010 | Логистика | teodor
 • Дисциплина: Логистика
 • Вид: Лекции
 • Тема: ABC XYZ Анализ
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Основни методи и концепции за анализ, планиране и управление на логистичните дейности. АВС анализ, Многофакторен анализ, „Произведи или купи”, „Benchmarking”. Характеристика, приложение.

Уедряване на товарните единици

10.01.2010 | Логистика | teodor
 • Дисциплина: Логистика
 • Вид: Лекции
 • Тема: Уедряване на товарните единици
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Необходимост от уедряване. Изисквания към уедрените товарни единици(УТЕ). Видове УТЕ – пакети, палети и контейнери. Основни характеристики, област на ефективно приложение.

Транспортно-манипулационна маркировка на транспортни и УТЕ

10.01.2010 | Логистика | teodor
 • Дисциплина: Логистика
 • Вид: Лекции
 • Тема: Транспортно-манипулационна маркировка на транспортни и УТЕ
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Системи за идентифициране на товарите по време на транспортните и складови операции. Видове, елементи, основни характеристики, приложение.

Планиране и проектиране на логистични вериги и системи-етапи, дейности, основни принципи, примерни решения.

10.01.2010 | Логистика | teodor
 • Дисциплина: Логистика
 • Вид: Лекции
 • Тема: Планиране и проектиране на логистични вериги и системи-етапи, дейности, основни принципи, примерни решения.
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:1. Етапи по планирането

Мениджмънт на материалните запаси

10.01.2010 | Логистика | teodor
 • Дисциплина: Логистика
 • Вид: Лекции
 • Тема: Мениджмънт на материалните запаси
 • Специалност: Стопанско Управление / СУ / Мениджмънт
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Материални запаси – класификация, предназначение и роля в стопанския процес. Динамика на материалните запаси в стопански фирми.