Преписвач.ком


Криминология

 • Дисциплина: Право
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Криминология
 • Специалност: Право
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Tеми по Криминология

„Реферат – Баската сепаратистка организация ЕТА“

 • Дисциплина: История
 • Вид: Доклад
 • Тема: „Реферат – Баската сепаратистка организация ЕТА“
 • Специалност: Криминология
 • Учебно заведение: СУ "Св. Климент Охридски"
 • Оценка:6
 • Резюме:Euskadi Този или Askatasuna ЕТА (баски за „Баска свободна държава“, е въоръженa националистическа сепаратистка организация.Основана през 1959 г…..

Организирана престъпност

 • Дисциплина: Право
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Организирана престъпност
 • Специалност: Право
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:О.П.-като явление не свързана само със съвременното общество-такава престъпност е имало и от векове. Тази О.П. е съществувала основно на терлиторията на едно общество.

Съдебна експертиза

 • Дисциплина: Криминология
 • Вид: Учебни материали
 • Тема: Съдебна експертиза
 • Специалност: Криминалистика
 • Учебно заведение: Военна академия "Г. С. Раковски"
 • Оценка:6
 • Резюме:Нормативната база върху която се изгражда СЕ са 2-та закона-НПК(чл.117-127) и ГПК(чл.157-161). В Постано-вление №111 на МС от 75г. за подобряване организа-цията на СЕ е утвърдено,че отделните видове Е се въз-лагат на министерствата и ведомствата-криминалистич-на съд.Е на МВР-институт по крим-тика и крим-логия, съд. авто-технически Е на М на транспорта и др.В постано-влението е записано още,че тези на които са възложени Е следва да издадат наредби за орган-ята на отделните Е.