Преписвач.ком


Византийското изкуство V-ХІІ век

10.01.2010 | Изкуство | teodor
 • Дисциплина: История / Изкуство
 • Вид: Курсова работа
 • Тема: Византийското изкуство V-ХІІ век
 • Специалност: Туризъм
 • Учебно заведение: П У “Паисий Хилендарски”
 • Оценка:6
 • Резюме:В основата на Византийското изкуство лежат гръцко-римските художествени традиции, в които се влива ново съдържание. Реализмът на античното изкуство е замесен от предноазиатски политически и религиозни догми, които определят основната тематика на изкуството на Византия и установяват принципите на неговата иконография и естеството на неговите изразни средства.

Рим

10.01.2010 | Изкуство | teodor
 • Дисциплина: История / Изкуство
 • Вид: Курсова работа
 • Тема: Рим
 • Специалност: Туризъм
 • Учебно заведение: П У “Паисий Хилендарски”
 • Оценка:6
 • Резюме:От края на ІV век нататък вместо Рим като световен център се издига столицата на Източната империя – Константинопол. Поради своето географско и стратегическо положение този град бил трудно достъпен за варварите. Но дори и да не успяват да превземат Константинопол, те се нанасят в земите на Византийската империя и оказват силно влияние върху византийската култура.