Преписвач.ком


ИСТОРИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ

11.01.2011 | История | viktoriq
 • Дисциплина: Стара история
 • Вид: Учебник
 • Тема: ИСТОРИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ
 • Специалност: История
 • Учебно заведение: Шуменски университет
 • Оценка:6
 • Резюме:СЪДЪРЖАНИЕ

Пелопонеска война

11.01.2011 | История | viktoriq
 • Дисциплина: Политическо наследство
 • Вид: Курсова работа
 • Тема: Пелопонеска война
 • Специалност: История
 • Учебно заведение: Шуменски университет
 • Оценка:5
 • Резюме:Пелопонеската война обхваща целия гръцки свят и въвлякла голяма част от съседните на Гърция народи, страни и държави, като Македония, Тракия, Персия и др. Войната била резултат от големите промени, настъпили в Гърция през деситилетията около средата на 5 в. пр. н. е.  и от последиците на Гръцко-персийските войни.

Авентин и манастирските библиотеки

03.05.2010 | История | teodor
 • Дисциплина: История
 • Вид: Доклад
 • Тема: Авентин и манастирските библиотеки
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Противопоставени на своето време т.нар. „ средни векове”, последователите на Възраждането идентифицират собствената си епоха.

Промени в Западна Европа след Великите географски открития

03.05.2010 | История | teodor
 • Дисциплина: История
 • Вид: Доклад
 • Тема: Промени в Западна Европа след Великите географски открития
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:5
 • Резюме:В периода ХV-ХVII благодарение на смелите експедиции на пътешественици и мореплаватели от много европейски страни била открита и изследвана голяма част от земната повърхност, моретата и океаните

История на Балканите

03.05.2010 | История | teodor
 • Дисциплина: История
 • Вид: курсова работа
 • Тема: История на Балканите
 • Специалност: Педагогика
 • Учебно заведение: СУ "Св. Климент Охридски"
 • Оценка:6
 • Резюме:Източният въпрос е един от основните проблеми, които характеризират същността и геополитическите параметри на международните отношения в Европейския югоизток през ХІХ в.