Преписвач.ком


Система за цифрово телевизионно разпръскване по стандарта DVB-C2

 • Дисциплина: Телекомуникационни мрежи
 • Вид: курсова работа
 • Тема: Система за цифрово телевизионно разпръскване по стандарта DVB-C2
 • Специалност: КСТ / КТТ
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Има много иформация в DVB-C2, която е получена директно от

СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ – ПРИНЦИПИ НА ПОСТРОЯВАНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

 • Дисциплина: СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
 • Вид: курсова работа
 • Тема: СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ – ПРИНЦИПИ НА ПОСТРОЯВАНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ
 • Специалност: КСТ / КТТ
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Мрежата е съвкупност от терминали, преносни среди, комутационни и мултиплексни съоръжения, образуващи функционална цялост, чрез която се осъществява връзката между потребителите и се предоставят различни комуникационни услуги.

Kурсова работа

 • Дисциплина: информатика
 • Вид: курсова работа
 • Тема: Kурсова работа
 • Специалност: информатика и информационни технологии
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Курсова работа по програмиране

IK връзки в 3ds max

 • Дисциплина: Компютърни системи и технологии
 • Вид: лекции
 • Тема: IK връзки в 3ds max
 • Специалност: Компютърна графика
 • Учебно заведение: НБУ
 • Оценка:5
 • Резюме:Материалът има за цел да покаже различни начини на действие на IK връзките в 3ds max.

Принтери

 • Дисциплина: Информационни технологии
 • Вид: курсова работа
 • Тема: Принтери
 • Специалност: ИИТ
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Към периферията на компютра се отнясят всички външни устройства..Несъмнено принтерът е най-широко разпространеното от външните периферни устройства, които хората свързват към компютъра си.