Преписвач.ком


Концепция за управление на човешките ресурси

08.06.2010 | Икономика | nilya
 • Дисциплина: човешки ресурси
 • Вид: реферат
 • Тема: Концепция за управление на човешките ресурси
 • Специалност: човешки ресурси
 • Учебно заведение: ВИНС
 • Оценка:6
 • Резюме:Концепция за управление на човешките ресурси

МАРКЕТИНГОВО ПРОГНОЗИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР (на примера за производство и търговия на пшеница и производните й промишлени продукти)

08.06.2010 | Икономика | teodor
 • Дисциплина: МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ
 • Вид: Дипломна работа
 • Тема: МАРКЕТИНГОВО ПРОГНОЗИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР (на примера за производство и търговия на пшеница и производните й промишлени продукти)
 • Специалност: ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • Учебно заведение: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ – ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
 • Оценка:6
 • Резюме:Основната цел на дипломния магистърски проект е да се направи маркетингова прогноза на националния и международния пазар на примера за производство и търговия на пшеница и нейните производни промишлени продукти. В цялостната прогноза е обърнато внимание на националното и световното зърнопроизводство, неговата търговия, съхранение и ценови ставки както и на конкретния начин на влияние върху кооперацията. Относно конкуренцията, резултатите от анализа показват, че организацията има водещи позиции в момента, но има множество и силни конкуренти в Пловдивска област. Анализирана е подробно отрасловата среда, цялостния проес на сеитбооборт както и вътрешната среда на работа. Резултатите от тези анализи могат да се използват от с цел да се вземат своевременни предпазни мерки.

Основни измерения на човешкия капитал.

07.06.2010 | Икономика | nilya
 • Дисциплина: икономика
 • Вид: курсова работа
 • Тема: Основни измерения на човешкия капитал.
 • Специалност: човешки ресурси
 • Учебно заведение: ВИНС
 • Оценка:6
 • Резюме:Теорията за човешкия капитал се е зародила още при възникването на класическата икономическа теория през 18 век. Първоначалното натрупване на индустриалния капитал дава мощен тласък на социалното познание, от което произлиза икономическата наука.

Население, трудов пазар, заетост и безработица в България.

07.06.2010 | Икономика | nilya
 • Дисциплина: икономика
 • Вид: курсова работа
 • Тема: Население, трудов пазар, заетост и безработица в България.
 • Специалност: икономика
 • Учебно заведение: ВИНС
 • Оценка:6
 • Резюме:В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите и като основен критерий за определяне на мястото на човека в обществото.

Приложението на парадигмата в дейността на Фирма “Тайм”

05.06.2010 | Икономика | teodor
 • Дисциплина: Маркетинг на взаимовръзките
 • Вид: Курсова работа
 • Тема: Приложението на парадигмата в дейността на Фирма “Тайм”
 • Специалност: Маркетинг
 • Учебно заведение: БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
 • Оценка:6
 • Резюме:Изследването и познаването на различните характеристики на новата дигитално комуникираща среда и по-специално навлизането и превръщането на използването на интерактивните медии в начин на живот е от жизненоважно значение за развитието на организациите.