Преписвач.ком


Електронни системи в земеделската техника

07.06.2010 | Геология | teodor
 • Дисциплина: Селско стопанство
 • Вид: Реферат
 • Тема: Електронни системи в земеделската техника
 • Специалност: Геология
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:DirectCommand е система прилагана в машините за растителна защита. Тя просто е обновила прилагането и дава възможност за създаване на карти на вече обработените площи

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕНА ОТ ЛЮЦЕРНА

07.06.2010 | Геология | teodor
 • Дисциплина: Селско стопанство
 • Вид: курсова работа
 • Тема: ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕНА ОТ ЛЮЦЕРНА
 • Специалност: Геология
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Многогодишните тревно-бобови култури, отглеждани самостоя-телно или като компоненти на тревните смески, могат да задоволят нуждите на животновъдството от високобелтъчен и богат на витамини обемист фураж.