Преписвач.ком


ИКОНОМО-ГЕОГРАФСКО РАЙОНИРАНЕ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

07.06.2010 | География | teodor
 • Дисциплина: География
 • Вид: учебни материали
 • Тема: ИКОНОМО-ГЕОГРАФСКО РАЙОНИРАНЕ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПТГ ,, ШАНДОР ПЕТЬОФИ ’’ – гр. Разград
 • Оценка:6
 • Резюме:I.Социално-икономически райони

ЛЕКЦИИ ПО ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

07.06.2010 | География | teodor
 • Дисциплина: География
 • Вид: учебни материали
 • Тема: ЛЕКЦИИ ПО ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Регионалната диференциация е необходим заключителен етап при географското изучаване на всяка територия, и особено при комплексните физикогеографски изследвания.

ОСНОВНИ ФОРМИ НА РЕЛЕФА НА СУШАТА

07.06.2010 | География | teodor
 • Дисциплина: География
 • Вид: учебни материали
 • Тема: ОСНОВНИ ФОРМИ НА РЕЛЕФА НА СУШАТА
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Релеф- съчетание от склонови повърхнини с различен наклон и форма.Според формата на профила си склоновете са праволинеини, вдлъбнати, вълнести и изпъкнали.

Упражнение по География

07.06.2010 | География | teodor
 • Дисциплина: География
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Упражнение по География
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПТГ ,, ШАНДОР ПЕТЬОФИ ’’ – гр. Разград
 • Оценка:6
 • Резюме:1. Главна цел

Географското мислене и географската култура. Същност и подходи

07.06.2010 | География | teodor
 • Дисциплина: География
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Географското мислене и географската култура. Същност и подходи
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Геогр мислене е основен елемент от геогр култура на човек. Най-общо геогр култура разкрива представите и знанията за света в който живеем, за природата, населението и т.н. Следователно геогр мислене може да се определи като компетентност на човек за определен период от време.