Преписвач.ком


Теория и методика на физическото възпитание

  • Дисциплина: Физкултура
  • Вид: учебни материали
  • Тема: Теория и методика на физическото възпитание
  • Специалност: Теория и методика на физическото възпитание
  • Учебно заведение: РУ А.Кънчев
  • Оценка:6
  • Резюме:1.Предмет и съдържание на ТМФВ. Развитие на ТМФВ и връзките й с другите науки