Преписвач.ком


Звук. Звукови вълни.

08.06.2010 | Физика | teodor
 • Дисциплина: Физика
 • Вид: Доклад
 • Тема: Звук. Звукови вълни.
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Звук – Звукът е трептенето на материя, възприемано чрез слуха. Обикновено чуваме трептения, които се предават по въздуха, но звукът също се предава и през газове, течности и твърди тела. Той не може да се разпространява във вакуум (например в космоса). Когато дадено тяло трепти, в заобикалящия го въздух възникват така наречените звукови вълни

Взаимодействието на звуците върху човешкото ухо

08.06.2010 | Физика | teodor
 • Дисциплина: Физика
 • Вид: Доклад
 • Тема: Взаимодействието на звуците върху човешкото ухо
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:В света, който ни заобикаля се случват много и различни неща. Не всеки обаче се замисля за явления като например какво точно е земетресението.

УЛТРАЗВУКОВО ОБРАБОТВАНЕ

08.06.2010 | Физика | teodor
 • Дисциплина: Физика
 • Вид: Доклад
 • Тема: УЛТРАЗВУКОВО ОБРАБОТВАНЕ
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Обработка на материали с ултразвук. Извършва се най-често с газо- или хидроструйни излъчватели, сирени или електроакустични преобразователи. Приложение – при свръхтвърди и крехки материали за пробиване на отвори със сложно сечение, за шлифоване, полиране, гравиране, наклепване, изтегляне на тел, щамповане, пресуване;

Ултразвук

08.06.2010 | Физика | teodor
 • Дисциплина: Физика
 • Вид: Доклад
 • Тема: Ултразвук
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Най-разнообразни звуци изпълват всеки момент в пространството около нас. Благодарение на една част от тях става обменяне на информация между хората (посредством говора и слуха). Чрез звуци обменят информация помежду си и някой животни.

УЛТРАЗВУК

08.06.2010 | Физика | teodor
 • Дисциплина: Физика
 • Вид: Доклад
 • Тема: УЛТРАЗВУК
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:ДЕФИНИЦИЯ