Преписвач.ком


Софокъл

22.06.2010 | Философия | teodor
 • Дисциплина: Философия
 • Вид: курсова работа
 • Тема: Софокъл
 • Специалност: Философия
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:Съдържание

ЕТИКАТА КАТО НАУКА

07.06.2010 | Философия | teodor
 • Дисциплина: Философия
 • Вид: Лекции
 • Тема: ЕТИКАТА КАТО НАУКА
 • Специалност: Философия
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:1.Морал и етика – същност

Философия

07.06.2010 | Философия | teodor
 • Дисциплина: Философия
 • Вид: Учебник
 • Тема: Философия
 • Специалност: Философия
 • Учебно заведение: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ
 • Оценка:6
 • Резюме:(Работа върху фундаменталната култура)

Философия

07.06.2010 | Философия | teodor
 • Дисциплина: Философия
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Философия
 • Специалност: Философия
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:16 теми по Философия

РЕТОРИКА

07.06.2010 | Философия | teodor
 • Дисциплина: Философия
 • Вид: учебни материали
 • Тема: РЕТОРИКА
 • Специалност: Философия
 • Учебно заведение: РУ "Ангел Кънчев"
 • Оценка:6
 • Резюме:1.История на теорията и практиката на ораторското майсторство