Преписвач.ком


Лесоползване

02.06.2010 | Екология | teodor
 • Дисциплина: Технология в горското стопанство
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Лесоползване
 • Специалност: .
 • Учебно заведение: Земеделски колеж - Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Строеж на дървото-Растящите дървета се състоят от надземни и подземни час-ти.Подземната част е съставена от коренова система,а над-земната от стъбло и корона.

Чистият въздух спомагал за глобалното затопляне

 • Дисциплина: Екология
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Чистият въздух спомагал за глобалното затопляне
 • Специалност: Екология
 • Учебно заведение: РУ А.Кънчев
 • Оценка:6
 • Резюме:Чистият въздух спомагал за глобалното затопляне

Екология

 • Дисциплина: Екология
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Екология
 • Специалност: Екология
 • Учебно заведение: РУ А.Кънчев
 • Оценка:6
 • Резюме:Реферат по екология на тема

Глобалното затопляне и замърсяване

12.01.2010 | Екология | teodor
 • Дисциплина: Екология
 • Вид: Реферат
 • Тема: Глобалното затопляне и замърсяване
 • Специалност: Екология
 • Учебно заведение: Европейски колеж по икономика и управление
 • Оценка:6
 • Резюме:Откакто животът се е зародил за първи път на Земята, естественото отделяне на водни пари, въглероден двуокис и други газове е спомагало за поддържането на температурата на Земята, в рамките на която може да съществува живот. Тези вещества действат като парник, предпазващ атмосферата от слънчевата топлина.

Чистият въздух спомагал за глобалното затопляне

12.01.2010 | Екология | teodor
 • Дисциплина: Екология
 • Вид: Статия
 • Тема: Чистият въздух спомагал за глобалното затопляне
 • Специалност: Екология
 • Учебно заведение: Бургаски свободен университет
 • Оценка:6
 • Резюме:Той пропуска повече слънчеви лъчи, в следствие на което температурата на земната атмосфера се повишава, обяснява Zdrave.bg