Преписвач.ком


Интерактивни медоти в обучението по немски език

 • Дисциплина: Немски език
 • Вид: Дипломна работа - Департамент за повишаване квалификацията на учителите
 • Тема: Интерактивни медоти в обучението по немски език
 • Специалност: ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
 • Учебно заведение: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 • Оценка:6
 • Резюме:КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА

Структура и дейност на граничния ветеринарномедицински контрол

 • Дисциплина: Ветеринарна медицина
 • Вид: Дипломна работа
 • Тема: Структура и дейност на граничния ветеринарномедицински контрол
 • Специалност: Медицина
 • Учебно заведение: ТЕХНИКУМ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
 • Оценка:6
 • Резюме:Увод

МАРКЕТИНГОВО ПРОГНОЗИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР (на примера за производство и търговия на пшеница и производните й промишлени продукти)

 • Дисциплина: МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ
 • Вид: Дипломна работа
 • Тема: МАРКЕТИНГОВО ПРОГНОЗИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР (на примера за производство и търговия на пшеница и производните й промишлени продукти)
 • Специалност: ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • Учебно заведение: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ – ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
 • Оценка:6
 • Резюме:Основната цел на дипломния магистърски проект е да се направи маркетингова прогноза на националния и международния пазар на примера за производство и търговия на пшеница и нейните производни промишлени продукти. В цялостната прогноза е обърнато внимание на националното и световното зърнопроизводство, неговата търговия, съхранение и ценови ставки както и на конкретния начин на влияние върху кооперацията. Относно конкуренцията, резултатите от анализа показват, че организацията има водещи позиции в момента, но има множество и силни конкуренти в Пловдивска област. Анализирана е подробно отрасловата среда, цялостния проес на сеитбооборт както и вътрешната среда на работа. Резултатите от тези анализи могат да се използват от с цел да се вземат своевременни предпазни мерки.

МАРКЕТИНГ С ИНТЕРАКТИВНИ МЕДИИ

 • Дисциплина: Маркетинф
 • Вид: Дипломна работа
 • Тема: МАРКЕТИНГ С ИНТЕРАКТИВНИ МЕДИИ
 • Специалност: Стопанско управление / СУ / Маркетинг
 • Учебно заведение: СА „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
 • Оценка:5
 • Резюме:Бързото развитие на информационните технологии постави нови предизвикателства пред съвременните организации. Увеличава се значението на отношенията между страните на размяната като фактор за печелившо поведение в бизнес средата.