Преписвач.ком


Интерактивни медоти в обучението по немски език

 • Дисциплина: Немски език
 • Вид: Дипломна работа - Департамент за повишаване квалификацията на учителите
 • Тема: Интерактивни медоти в обучението по немски език
 • Специалност: ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
 • Учебно заведение: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 • Оценка:6
 • Резюме:КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА

Граматика

 • Дисциплина: Английски език
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Граматика
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: МГ "Баба Тонка" - Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:

Английски език

 • Дисциплина: Английски език
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Английски език
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:FUTURO SIMPLE

Английски език

 • Дисциплина: Английски език
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Английски език
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Present continuous

Английски език

 • Дисциплина: Английски език
 • Вид: учебни материали
 • Тема: Английски език
 • Специалност: Средно
 • Учебно заведение: ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" Русе
 • Оценка:6
 • Резюме:Past Continuous