Преписвач.ком


криптография

 • Дисциплина: Информатика
 • Вид: учебни материали
 • Тема: криптография
 • Специалност: Информатика
 • Учебно заведение: РУ А.Кънчев
 • Оценка:6
 • Резюме:теория

КРЪВНИ ГРУПИ, ЛИМФООБРАЗУВАНЕ И ЛИМФНА СИСТЕМА

10.03.2010 | Биохимия | teodor
 • Дисциплина: Биология
 • Вид: Учебни материали
 • Тема: КРЪВНИ ГРУПИ, ЛИМФООБРАЗУВАНЕ И ЛИМФНА СИСТЕМА
 • Специалност: Фармация / Медицина
 • Учебно заведение: Фармацевтичен факултет – София
 • Оценка:6
 • Резюме:Кръвни групи. Кръвта се класифицира в няколко гру¬пи в зависимост от присъствието или отсъствието на определен вид белтъци върху мембраната на чер¬вените кръвни клетки